Hem Nyheter Nybörjare Info Träning Livsfilosofi Historia Tävlingar Gradering Kalendarium Bildarkiv Dokument Shihan Länkar
Gradering Bälten
Gradering

Vad är en gradering?
Gradering är det tillfälle i slutet av varje termin då vi träffar vår högste tränare Shihan F.Teintang och visar upp vad vi har lärt oss på träningen under den senaste terminen. Graderingen sker för att chefsinstruktören skall kunna bedöma karateutövarens skicklighet och för att se vad var och en behöver förbättra. Shihan bedömer hur bra de olika teknikerna genomförs och ger varje elev den grad som Shihan anser att eleven har klarat av.

Vad bedöms i en gradering?
Karate utövaren bedöms i kihon (grundteknik), kihon-kumite (grundteknik fighting), kumite (fighting), kata och självförsvar.

Från vitt bälte (nybörjare) upp till gult bälte med tre streck tränas grunderna och eleven får en inblick i vad som kommer att krävas under kommande graderingar.

Från grönt bälte upp till brunt bälte med 3 streck ökas kraven på rena tekniker hela tiden. Utöver dessa grundkrav i teknikerna skall man även visa mognad med sin grad.

Hur får man svart bälte?
När man sedan efter många års träning blir tillfrågad om att gradera sig till svart bälte 1:dan skall själen och kroppen vara i sådan harmoni att man klarar den uppgiften. I Ditokan karate är lägsta åldern för att för att få gradera sig till svart bälte 18 år, då man först vid vuxen ålder kan nå den förståelse och mognad som krävs för ett svart bälte.

Gradering till svart bälte är en heldagstillställning som börjar med att man får visa prov på att man behärskar alla träningsdiscipliner. Detta brukar ta tre till fyra timmar. Därefter kommer något som vi kallar löpandeband fighting där den som graderar blir attackerad av en strid ström av motståndare, totalt ca. 15-20 stycken. Om man klarar detta så får man sitt diplom och sitt svarta bälte.

Att tänka på.
För att klara godkänt i graderingen måste all delarna av kraven vägas in, det räcker inte med att man är bra på en del, utan helheten har mycket stor betydelse. Kom ihåg att det blir svårare att erhålla närmast högre bältesgrad ju högre graderad du är. Räkna därför inte med att alltid kunna byta bältesfärg efter endast en gradering. Riktig teknik samt tillämpning av karatens grundregler är grunden till ett bra graderingsresultat.
Copyright © Teintangs Ditokan Karate 2007. All rights Reserved